Toeristen Informatie Nederland

Maasgouw

Maasgouw is een gemeente in Midden-Limburg. De Gemeente Maasgouw bestaat uit de plaatsen Beegden, Heel, Linne, Maasbracht, Ohé en Laak, Stevensweert, Thorn, Wessem, Brachterbeek en Panheel en de gehuchten en wijken Brandt, Eiland, Santfort en Weerd. Maasgouw is onderdeel van het middenlimburgse Maasplassen gebied, het grootste aaneengesloten watersport gebied van Nederland. Door het vele water vind je hier een groot aanbod aan waterrecreatie en watersport. Maar ook de natuur is in de gemeente Maasgouw rijk vertegenwoordigd. Juist deze combinatie van water en natuur maakt Maasgouw een bijzondere gemeente.

Bezienswaardigheden in Maasgouw

De dorpskernen van Maasgouw hebben een rijke geschiedenis en een eigen geluid. Magische kastelen, indrukwekkende landhuizen, eeuwenoude kapellen en torenhoge kerken. De molens in Maasgouw zijn perfect onderhouden en uiteraard is een deel van de geschiedenis en cultuur van Maasgouw terug te vinden in musea.

Intieme nostalgische straatjes, het marktplein waarvan de vormgeving van middeleeuwse oorsprong is, 16de, 18de en 19de eeuwse monumentale woonhuizen en de herbouwde Middeleeuwse St. Medarduskerk zijn bezienswaardigheden in het maasdorpje Wessem. Stevensweert is een oud vestingstadje op een eiland tussen twee Maasarmen. De vesting is in 1633 – tijdens de Tachtigjarige Oorlog – door de Spanjaarden gesticht. Het stratenplan herinnert aan de tijden van de versterking, als spaken in een wiel lopen de straten naar het middelpunt. Om de inwoners en de bezoekers van Stevensweert te laten beleven hoe de vestingwerken er vroeger uit hebben gezien, is er een reconstructie van een deel van de aarden wallen met daartussen een brede gracht gerealiseerd. Een prachtig gebied waar je de historie weer kunt beleven en waar het heerlijk wandelen en vertoeven is! Ook op culinair gebied bent u in de Maasdorpjes aan het juiste adres, Maasbracht is zelfs een sterrenrestaurant rijk!

In het streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak in Stevensweert krijgt u informatie over de groei en ondergang van de vesting en haar bewoners. Ook wordt een beeld geschetst van de geschiedenis van Ohé en Laak en kunt u archeologische vondsten zien, gedaan tijdens baggerwerkzaamheden. In het museum is tevens een VVV gevestigd. Het Maas- en Scheepvaartmuseum in Maasbracht houdt zich bezig met de ontwikkelingen in de haven in de 20e eeuw en de bijzonderheden van de binnenscheepvaart.

Het door vele toeristen bezochte witte stadje Thorn heeft een rijke geschiedenis, die terug gaat tot het einde van de 10e eeuw. In de loop der tijd ontwikkelde zich een miniatuurvorstendom onder leiding van een abdis en 20 adellijke kloosterdames. Het staatje had een eigen rechtspraak en sloeg een eigen munt. In 1794 kwam hieraan met de komst van de Fransen een einde.

Wandelen & Fietsen in Maasgouw

De gemeente Maasgouw is ideaal om te wandelen, fietsen, nordic walken en paardrijden. Water speelt een belangrijke rol in de natuur van de gemeente Maasgouw. Naast water vind je er ook de Beegderheide, een prachtig bos- en heide gebied van ongeveer 300 ha. De combinatie van het groen en het water vormen een gevarieerd landschap in Thorn, Stevensweert, Ohé en Laak, Linne, Maasbracht, Beegden, Wessem, Heel en Panheel. Geniet van het kleurrijke landschap,  mooie bosrijke omgeving, bijzondere natuurgebieden en karakteristieke dorpskernen.

  • Beegderheide

De Beegderheide is een bos- en heidegebied van ongeveer 300 ha. Kenmerkend zijn de tientallen grotere en kleinere vennen met als blikvanger het Beegderven langs de Defensieweg. De Beegderheide is een mooi natuurgebied om doorheen te wandelen of te fietsen. Vanaf de parkeerplaats aan het Beegderveld tot aan de parkeerplaats bij de sportvelden in Beegden loopt een verhard fiets-wandelpad dat ook geschikt is voor rolstoelgebruikers.

  • Grenspark Maas-Swalm-Nette

Het 800 km2 grote Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette zet zich in voor het behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. De gemeenten Maasgouw, Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Roerdalen, Roermond en Venlo en de Duitse partners van het Naturpark Schwalm Nette. Hiervoor worden prachtige grensoverschrijdende wandel- en fietstochten, natuurevenementen en activiteiten opgezet.

  • Koningssteen

Buiten Thorn ligt de Koningssteen. Het gebied is een van de oudste natuurontwikkelingsprojecten langs de grensmaas en vormt de natuurlijke grens met België. In Koningssteen grazen een kudde Gallowayrunderen van Natuurmonumenten en een harem Konikpaarden van het Belgische Limburgs landschap. De begrazing van de dieren zorgt dat hardhoutooibos, doornstruwelen en kruidenrijke graslanden zich naast elkaar ontwikkelen. Koningssteen is het hele jaar vrij toegankelijk, tussen zonsopgang en zonsondergang, ook buiten de paden. Ook worden er regelmatig excursies georganiseerd.

  • Lakerweerd

Ohé en Laak heeft 3 grindplassen, de Dilkensplas, de Teggerse Plas en de Schroevendaalse plas. Met name de Dilkensplas wordt gekenmerkt door ruige oevererosie en afzettingen van zand en slib. Vooral in de winter zitten hier veel watervogels. Sinds 1992 wordt het 40 hectare grote gebied (waarvan 20 hectare water) begraasd met Galloway runderen en Konikspaarden. Omdat het gebied in de uiterwaarden van de Maas ligt, overstroomt het vaak in de winter als het waterpeil in de rivier omhoog komt.

  • Linnerweerd

De Linnerweerd is een van de nog weinige natuurlijke uiterwaarden van de Maas. Het gebied is ongeveer 130 hectare groot. Duidelijk herkenbaar in het gebied zijn het 1e Maasterras, de oude Maasmeander, kasteel Heystrum en het landgoed Ravenburg. Het gebied wordt tegenwoordig gebruikt voor populierenaanplant en een aantal agrarische doeleinden. Op het 1e Maasterras ligt nu het dorp Linne. In het gebied komen veel kleine insectenetende zoogdieren voor zoals mollen, dwergspitsmuizen (het kleinste zoogdier van Nederland) en egels. Ook roofdieren zoals de vos, bunzing en hermelijn zitten in de Linnerweerd. Verder leven er in het gebied zo’n 60 broedvogels zoals de gekraagde roodstaart en de kleine bonte specht.

  • Meggelveld

Het Meggelveld is ontstaan door kleinschalige kleiwinning. Sinds 1996 is het gebied in beheer bij Natuurmonumenten. Het Meggelveld heeft behalve water een elzenbroekbos. Dit is een bijzonder bos met zwarte elzen op natte grond. Dit bos biedt “onderdak” aan veel verschillende planten en dieren. In Nederland zijn weinig van dit soort bossen. Via de Panheeldersteeg en een aantal klaphekken is het Meggelveld toegankelijk. Struinen kan op de veepaadjes die de Gallowayrunderen en Konikpaarden hebben gemaakt. Op de plas in het gebied mag gevist worden met een visvergunning van hengelsportvereniging ’T Alfje uit Thorn. Het Meggelveld is rijk aan bijzondere vogels. Het gebied huisvest één van de grootste blauwe reigerkolonies in Nederland. Niet minder dan zo’n 300 paren broeden hier.

  • Molenplas

De Molenplas is een bijzondere Maasplas in het Maasplassengebied. De plas is ontstaan uit de laatste traditionele grindwinning. Met dat verschil dat er vooraf is nagedacht over de inrichting van het gebied. Natuurmonumenten, provincie en gemeente hebben afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer. De natuur heeft zich hier snel ontwikkeld. Vogels als de Visdief en de Kleine Plevier zijn gesignaleerd in het gebied. Ook leven er bevers. Bijzondere planten als de Rode Ogentroost en de Gewone Agrimonie bloeien aan de plas. De Gallowayrunderen en Konikpaarden zorgen door hun graasgedrag dat er gevarieerde natuur ontstaat. De omgeving van de Molenplas is struingebied. Dit betekent dat wandelen overal is toegestaan, ook buiten de paden. Honden mogen mee, maar wel aangelijnd. Voor wie niet van struinen houdt is er een grindpad aangelegd rond de plas. De wandeling duurt ruim 2 uur en voert over een brug en stepping stones. Met hoogwater kunnen delen van het pad overstromen en is het pad niet of alleen met laarzen begaanbaar.

  • Overlaat van Linne en Osen

Bij de stuw van Linne ligt de Overlaat van Linne waaraan de plas Osen grenst. De Overlaat is een plek waar bij hoge waterstanden maaswater om de stuw heen wordt geleid. In de omgeving vallen in de zomer vooral de vele bloemen op en in de winter de watervogels. Vanaf de oostzijde van de stuw bij Osen is er een schitterend uitzicht over het Maasplassengebied. In de noordelijke hoek van de Osen zijn eilandjes aangelegd. Deze zijn nu met wilgenbos begroeid en vormen een broedplaats voor allerlei vogels. Osen heeft nagenoeg geen oever en is alleen over het water toegankelijk.

Toeristen Informatie Punt Maasgouw

Gemeente Maasgouw beschikt over 7 digitale toeristische informatiepunten:

Jumbo Roel Heerschap
Dorpsstraat 21
6097 AL Heel

Narvik HomeParc Heelderpeel
De Peel 13
6097 NL Heel

Restaurant De Kolentip
Tipstraat 8
6051 CX Maasbracht

Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak
Jan van Steffeswertplein 1
6107 BZ Stevensweert

De Pannekoekenbakker
Bogenstraat 2
6017 AV Thorn

Gasterie De Knip
Groenstraat 1
6019 AG Wessem

De Hompesche Molen
Bilt 1
6107 BM Stevensweert