Toeristen Informatie Nederland

Nationale feestdagen

Nationale Feestdagen in Nederland

In Nederland kennen wij de volgende nationale feestdagen:

2023

  • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023
  • Goede vrijdag: vrijdag 8 april 2023 (deze dag is meestal geen vrije dag)
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 9 en maandag 10 april 2023
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023 (dit is ook geen vrije dag, voor sommige slechts een keer in de 5 jaar)
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 28 mei en maandag 29 mei 2023
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023

 

Voorts zijn er nog enkele tradities en feestdagen die hoewel niet officieel, wel op grote schaal gevierd worden. Zo worden tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, één dag voor Bevrijdingsdag, alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Sint-Maarten is een christelijk feest, maar het wordt vooral in het noorden van het land gevierd. Het eveneens van oorsprong christelijke carnaval wordt, voorafgaand aan aswoensdag, juist het uitbundigst gevierd in het zuiden van het land. Driekoningen wordt ieder jaar – ook voornamelijk in het zuiden – op 6 januari gevierd.

Het Sinterklaasfeest wordt wijdverbreid gevierd, met als hoogtepunt de zogeheten Pakjesavond op 5 december. Op Oudejaarsavond wordt het jaar ‘s avonds traditioneel met oliebollen, de oudejaarsconference en vuurwerk afgesloten.