Toeristen Informatie Nederland

Feiten & Cijfers

Feiten & Cijfers van Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Nederland ligt in het noordwesten van Europa en wordt begrensd door de Noordzee, Duitsland en België. De lengte van de landsgrens bedraagt 1027 km, terwijl de kustlijn 451 km lang is. Daarnaast behoren enkele eilanden rond de Caribische Zee tot Nederland. Deze verschillen geografisch sterk van het Europese deel van Nederland.

Nederland heeft een zogenaamd Cfb-klimaat, een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. Hoewel er de laatste decennia een stijging van de gemiddelde temperatuur is waar te nemen, is door de grote natuurlijke temperatuurfluctuaties nog niet met zekerheid te zeggen of dit het gevolg is van een versterkt broeikaseffect en rechtstreeks samenhangt met de wereldwijde opwarming.

Het natuurlijk erfgoed van Nederland bestaat voor een groot deel uit het vlakke natte landschap met onder meer rivieren, polders en molens. Daarnaast zijn er nog natuurgerelateerde gebieden zoals de Keukenhof, de Veluwe, de Waddeneilanden en de Biesbosch. De natuur in Nederland is sterk door de mens beïnvloed, voornamelijk vanwege het waterbeheer. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de IJsselmeerpolders en de Deltawerken. De molens van Kinderdijk zijn sinds 1997 Werelderfgoed.

De officiële landstaal is het Nederlands. Daarnaast zijn er verschillende andere talen officieel. In de provincie Friesland is het Fries een officiële taal. Op het eiland Bonaire is Papiaments een officiële taal en op de eilanden Saba en Sint Eustatius is het Engels een officiële taal.

Oppervlakte:41.528 km² (18,41% water)
Totale bevolking:17 miljoen
Bevolkingsdichtheid: 498 mensen per km2
Hoofdstad: Amsterdam (inwoners: 834.119 in 2015)
Regeringszetel: Den Haag
Officiële talen: Nederlands, Fries (alleen gesproken in Friesland)
Type regering: constitutionele monarchie – parlementaire
Religie: 29% rooms-katholiek, 19% protestant,
Valuta: Euro
Nationale feestdagen: Koningsdag (27 april) Bevrijdingsdag (5 mei)
Hoogste punt: 323 m (Vaalserberg, Limburg)
Laagste punt: -6,7 m (Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuid-Holland)
Gemiddelde temperatuur in juli: 17.4 °C
Gemiddelde temperatuur in januari: 2.8 °C