Toeristen Informatie Nederland

City Train, Leeuwarden

De Leeuwarder stadstrein maakt een mooie rit door de historische binnenstad van Leeuwarden. Duur: 45 minuten.

Museum It Tsiispakhûs, Wommels

Museum it Tsiispakhûs is een klein geregistreerd museum gevestigd in een voormalig kaaspakhuis, een Rijksmonument uit 1905.

Yeb Hettinga Museum, Firdgum

Het museum is een ode aan Yeb Hettinga die veel informatie verzamelde over de landbouwhistorie. Bezoek ook het bijgelegen zodenhuis.

Museum De Spitkeet, Harkema

De Spitkeet is een openlucht museum waar groot en klein zich goed kan laten informeren van de plaatselijke cultuur en leefwijze in de jaren 1900/1999.

Mineralogisch Museum, Grou

In het Mineralogisch Museum Grou zijn prachtige vondsten te bewonderen. Mineralen als een amethist, zwavel, pyriet, bergkristal, woestijnrozen en meer.

Museum De Sûkerei, Damwâld

Museum De Sûkerei schetst een beeld van het werken en wonen in de Noordelijke Friese Wouden in het begin van de twintigste eeuw.

Het Bunkermuseum, Hollum

Het Bunkermuseum op Ameland is een onbemand museum en is te vinden in de duinen ten Westen van de vuurtoren in Hollum.

Museum Dr8888, Drachten

Museum Drachten, ook Museum Dr8888 genoemd, is een museum voor moderne en hedendaagse kunst gevestigd in het centrum van Drachten.