Toeristen Informatie Nederland

Woonplaatsen zijn er in allerlei soorten en maten; gehuchten, buurtschappen, dorpen en steden. Maar wanneer krijgt een woonplaats haar betreffende titel?

Nederzetting
Een nederzetting is een plaats waar mensen gaan wonen, dat eerst onbewoond was. Vroeger beschermd met houten omheiningen tegen aanvallers of wilde dieren. Een nederzetting is meestal bij een beek of een rivier.

Buurtschap
Een buurtschap is in Nederland een kleine bewoonde plaats met een eigen naam en vaak zonder duidelijk middelpunt zoals een kerk of marktplein. Buurtschappen worden meestal op landkaarten aangegeven, maar zij zijn niet in de officiële staatkundige annalen of postcodeplaatsen als zelfstandige buurt of als dorp opgenomen. Vaak is dat omdat straatnamen en nummers hiervoor omschrijvend genoeg zouden zijn. Omdat ze geen kerk hebben maken ze deel uit van parochies in aangrenzende plaatsen.

Gehucht
Een gehucht is een woonplaats die kleiner is dan een dorp. Een gehucht is een kleine plaats, vergelijkbaar met een buurtschap. Echter in tegenstelling tot een buurtschap is de plaatsnaam wel officieel erkend. Het blijft echter bij een klein dorpje met weinig tot geen voorzieningen. Als verschil wordt soms genoemd dat een dorp een eigen kerk heeft en een gehucht niet, al kan er eventueel een kapel staan. Dit gaat niet altijd op en feitelijk is er geen duidelijke grens (meer) tussen beide categorieën te trekken. Het is meer een kwestie van lokale traditie of een bepaalde plaats als dorp wordt gezien, als gehucht of zelfs als niet meer dan een buurt van een nabijgelegen plaats.

Dorp
Een dorp is een kleine nederzetting: een plaats of kern waar meerdere mensen bij elkaar wonen. Dorpen kunnen onderling flink verschillen qua grootte en voorzieningen. Van oudsher werd een gehucht pas een dorp genoemd als er een kerk aanwezig was. Dit is tegenwoordig niet altijd meer van toepassing. Een dorp kan over een kleine buurtsupermarkt beschikken en er is vaak wel een basisschool en een sportclub te vinden. Grotere dorpen kunnen zelf kleine winkelcentra’s hebben. Dorpen zijn vaak landelijk gelegen, kenmerken zich door veel groen (tuinen, bomen langs straten en bossen) en hebben vaak een hechte gemeenschap.een dorp is groter dan een gehucht of buurtschap.

Vlek
De benaming vlek is in Nederland vanouds gereserveerd voor nederzettingen met stedelijke kenmerken die geen stad zijn. Ze hadden zeker meer faciliteiten meer een dorp. Sommigen plaatsen hadden zelfs een marktrecht.

Stad
Een stad is, in tegenstelling tot een dorp, een grotere plaats waar mensen wonen, gelegen aan grotere verkeerswegen en met een eigen bestuurs- en verzorgingsstructuur.Het onderscheid tussen stad en gemeente is vooral organisatorisch en juridisch; soms vormt een stad met het omsluitende buitengebied en de omliggende dorpen een gemeente.

Agglomeratie
Een agglomeratie is een aaneenschakeling van nederzettingen waarvan de inwoners zich gedragen alsof zij in één stad wonen. Dat wil zeggen dat de bewoners wonen, werken, winkelen en recreëren in verschillende delen van de agglomeratie en zich in hun dagelijks leefpatroon veelvuldig binnen de agglomeratie verplaatsen.

Metropool
Een Metropool is een heuse wereldstad. Bekende Metropolen zijn Londen, Parijs, Tokio, Shanghai en New York. Metropolen zijn agglomeraties bestaande uit een zeer grote stad met meer dan 1 miljoen inwoners en de daaromheen gelegen voorsteden en andere plaatsen, waarvan de inwoners voor werk en winkelen afhankelijk zijn van de betreffende stad.

Andere blogs

Vesting Bourtange

Het Groningse dorp Bourtange is een schitterend vestingdorp. Ooit gebouwd om Groningen te beschermen tegen aanvallen vanuit het oosten.

Meer informatie

Austerlitz

Austerlitz is vooral bekend door de Pyramide van Austerlitz. Maar deze staat echter op Woudenbergs grondgebied. Toch is Austerlitz bijzonder!

Meer informatie

De Nijmeegse 4Daagse

De Nijmeegse 4Daagse ofwel 'The Walk of The word' is een vierdaags wandelevenement rondom Nijmegen en start op de 3e dinsdag van Juli.

Meer informatie