Het Wrakkenmuseum, Terschelling Formerum,

Het Wrakkenmuseum
Het Wrakkenmuseum
Het Wrakkenmuseum
Het Wrakkenmuseum

Het Wrakkenmuseum is een cultuurhistorisch museum in Formerum op Terschelling in de Nederlandse provincie Friesland. Het museum is gevestigd in een monumentale boerderij uit 1859. Er worden voorwerpen tentoongesteld die afkomstig zijn uit scheepswrakken of verkregen zijn door strandjutten.

Collectie
Scheepskanonnen
Duikhelmen
Ankers
Voorwerpen uit diverse scheepswrakken
Inhoud van aangespoelde containers

Het museum ligt vol rariteiten uit de periode 1650 tot heden. Een spannend museum voor grote en kleine mensen.

Openingstijden en prijzen
Toegangsprijzen
Volwassenen € 4,50
kinderen € 2,50
Lagere scholen € 2,-
Middelbare scholen € 3,-
Iedere dag open vanaf 10 uur
Tot 1 april op dinsdag gesloten behalve tijdens Kerst- en voorjaarsvakantie.
We sluiten als het niet meer gezellig is.

Omgeving

Formerum is een dorp op het Friese waddeneiland Terschelling (Nederland), gelegen tussen Landerum en Lies. Het dorp heeft een open structuur van verspreid staande boerderijen, waarvan enkele tot de oudste boerderijen van Terschelling behoren.Karakteristiek voor het zicht op het dorp is de Koffiemolen. Dit is de enige molen op Terschelling. Oorspronkelijk stond hij bij de buurtschap Dellewal bij West-Terschelling, maar in 1876 werd hij door de molenaar van Formerum opgekocht en naar Formerum verplaatst. De oude molen van Formerum, die nog uit de zestiende eeuw stamde, was in 1888 afgebroken. De huidige korenmolen verkeert in goede staat, maar wordt sinds 1964 niet meer gebruikt voor het malen van koren. Tegenwoordig is er een koffiehuis in gevestigd.

Formerum is gebouwd op een oude strandwal die in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. Ten zuiden van Formerum strekt zich de Formerumerpolder uit, een onderdeel van de polder van Terschelling. De polder bestaat uit gras- en weilanden, waarvan sommige nog interessante slenkenpatronen hebben die dateren van voor de aanleg van de waddendijk. De polder is rijk aan broedvogels, o.a kievit, grutto, tureluur, scholekster, gele kwikstaart en veldleeuwerik. In de Formerumerpolder ligt de Formerumer eendenkooi, een kooi in particuliere handen, waarin niet meer actief gevangen wordt. Het Formerumerwiel bij de waddendijk is een overblijfsel van een dijkdoorbraak. Ten noorden van Formerum ligt het Formerumerbos, een gemengd bos aangeplant in de duinen door het Staatsbosbeheer tussen 1920 en 1930. Het duingebied ten noorden en oosten van het Formerumerbos is het natuurreservaat de Koegelwieck.

In de omgeving van Het Wrakkenmuseum

De faciliteiten van Het Wrakkenmuseum

Cijfer (tussen 1 en 10):
Naam:
Vorige Pagina:
Datum van uw vakantie:
Bericht: