Museum Schokland, Schokland,

Museum Schokland
Museum Schokland
Museum Schokland
Museum Schokland

Museum Schokland is een openluchtmuseum in de Noordoostpolder dat zich toelegt op de geschiedenis van het voormalige eiland Schokland en de omringende polder.
Het museum is gelegen op de toenmalige woonterp van Middelbuurt. Het opende in 1947 in de nog bestaande Enserkerk met de tentoonstelling van een aantal bodemvondsten.Tussen 1961 en 1967 is het museum gerenoveerd. Het museum is in de loop der jaren uitgebreid met voormalige werkgebouwen die in 1987 vervangen zijn door houten huizen in Zuiderzeestijl. Jaarlijks bezoeken circa 40.000 mensen het museumdorp.

Het buitengedeelte omvat kenmerkende elementen van de vroegere bebouwing op Schokland. De collectie omvat gebruiksvoorwerpen, beeldmateriaal en oude archeologische vondsten, waaronder stenen uit de ijstijd.

Omgeving

Midden in de Noordoostpolder ligt een mysterie: het voormalige eiland Schokland. Een archeologisch monument vol prachtige bodemschatten. Een plek tussen land en water, waar eeuwenlang mensen woonden. Altijd in strijd met de natuur. Ontdek het verborgen verleden van Werelderfgoed Schokland...

Schokland is een voormalig eiland in de Zuiderzee. Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 maakt Schokland deel uit van het vasteland van de tegenwoordige Nederlandse provincie Flevoland. Vanwege de archeologische rijkdom en geschiedenis is het gebied in 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Er woonden op 1 april 2017 vijf mensen op Schokland.Schokland ligt tussen de dorpen Nagele en Ens aan de N352. Het gebied wordt beheerd door stichting Het Flevolandschap en heeft een oppervlakte van circa 150 ha.

 

 

In de omgeving van Museum Schokland

De faciliteiten van Museum Schokland

Cijfer (tussen 1 en 10):
Naam:
Vorige Pagina:
Datum van uw vakantie:
Bericht: